اخبار


چهارچوب مقاله و قواعد مقاله نویسی

چهارچوب مقاله و قواعد مقاله نویسی

امروزه تحقیق و پژوهش از اهمیت بالایی  برخوردار هست و به جرات می توان گفت  که همه پیشرفت های علمی، صنعتی،  پژوهشی، تکنولوژی و جامعه شناسی
محور های همایش

محور های همایش

همایش در قالب سلسه سمینارهای سالانه در سطوح بین المللی و ملی برگزار خواهد شد و عنوان و محور های هر سمینار متناسب با ...